Tuyên án 66 năm đối với 6 bị cáo âm mưu Hoạt động lật đổ chính quyền

Đăng ngày : 05/04/2018

Nguyễn Văn Đài được xác định là đối tượng cầm đầu, đóng vai trò chủ mưu, giữ vị trí Phó Chủ tịch thứ hai của “Hội anh em dân chủ”.

Nguyễn Văn Đài ,15 năm tù giam , 5 năm quản chế ,
Nguyễn Văn Trội ,7 năm tù giam , 1 năm quản chế ,
Nguyễn Trung Tôn, 12 năm tù giam , 3 năm quản chế ,
Nguyễn Bắc Truyển : 11 năm tù giam , 3 năm quản chế ,
Trương Minh Đức, 12 năm tù giam , 3 năm quản chế,
Lê Thu Hà, 9 năm tù giam, 2 năm quản chế,