MUA BÁN GHẾ NGÀY CÀNG SÔI ĐỘNG – LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG DIỄN RA!

Đăng ngày : 07/12/2020

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền, tung tin sai trái, bịa đặt nhất là vấn đề lựa chọn nhân sự cho nhiệm kì tới nhằm gây trở ngại cho sự thành công của đại hội Đảng.

Như thường niên, những đối tượng phản động thường xuyên lợi dụng những dịp mà đất nước ta diễn ra những hoạt động chính trị quan trọng, đặc biệt là thời gian diễn ra các kì đại hội Đảng. Trong thời gian qua cuộc đấu tranh này đã được tiến hành quyết liệt và đã đạt được những kết quả tích cực. Điều này càng được thể hiện rõ qua thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Kỉ luật một vài người để cứu muôn người” là rất minh bạch và công khai. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng tăng cao. Do vậy, những luận điệu xuyên tạc, những vu cáo vô căn cứ của các thế lực phản động là hoàn toàn sai sự thật.
Có lẽ chưa có kỳ đại hội Đảng nào mà công tác nhân sự lại được chuẩn bị kỹ càng như đại hội lần này. Bên cạnh đó, công tác Bảo vệ chính trị nội bộ cũng được tiến hành thường xuyên và kịp thời để phát hiện những trường hợp không bảo đảm để cơ cấu giới thiệu vào danh sách đưa ra Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu. Như vậy quá trình chuẩn bị nhân sự được tiến hành rất bài bản, khoa học và công phu, kỹ lưỡng chứ không thể làm qua loa vì từ khi mới thành lập đến nay Đảng luôn xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, mọi sự thành công hay thất bại đều do cán bộ quyết định. Nói như vậy để thấy rằng: khi có ý kiến trên mạng xã hội cho rằng “càng gần đến Đại hội việc mua bán ghế ngày càng sôi động” là không đúng và không thể làm cho nhân dân tin vào những điều đó.

Thời gian đến đại hội cũng không còn dài và vấn đề nhân sự chắc chắn sẽ còn được đề cập trước, trong và sau đại hội. Đối với công tác nhân sự, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng người có đức có tài, bất kể là ai, chỉ cần không tư lợi, luôn hết lòng vì dân vì nước, có chung mục đích chăm lo bảo vệ nhân dân, giữ gìn toàn vẹn chủ quyền quốc gia, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, đưa dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu thì chắc chắn sẽ được tín nhiệm. Cho nên mọi người cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ Đảng và Nhà nước để chúng không thể thực hiện mưu đồ chính trị đen tối./.