VIỆT NAM SẼ THỬ NGHIỆM VẮC-XIN COVID-19 TRÊN NGƯỜI TRONG THÁNG 11!

Đăng ngày : 15/11/2020

Tin từ Bộ Y tế: Việt Nam chuẩn bước vào cột mốc đáng ghi nhớ và tự hào: Thử nghiệm vắc-xin covid-19 trên người...
          </div>

          <div class=