Một số quy định đáng chú ý liên quan việc cố ý làm lây nhiễm bệnh dịch ra xã hội

Đăng ngày : 02/12/2020

Các hành vi không tuân thủ quy định cách ly như: Trốn khỏi khu vực cách ly, tự ý tiếp xúc với người khác khi chưa được cho phép,... là một trong những nguồn lây bệnh đối với các bệnh truyền nhiễm.
Theo quy định của pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm mà người không tuân thủ các quy định cách ly sẽ bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
          </div>

          <div class=